Privacyverklaring

Versie: 30 maart 2023

Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we je uit welke gegevens we van je verzamelen en wat we met deze gegevens doe.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Modern Makers, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Modern Makers, gevestigd aan de Kasteellaan 44 in Eindhoven, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar pleun@modern-makers.com.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

  1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

We helpen je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag hebt. Je kunt e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:

– Naam

– E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

  1. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.

Voordat we voor je aan de slag gaan met een grote(re) bestelling bij Modern Makers Label of Modern Makers & Others kunnen we je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens (particulier of bedrijfsmatig)

– E-mailadres

– Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

  1. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij ons producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer (indien je dit wenst. Is niet verplicht)

– Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens zoals: (personalisatie van de door jou gekochte items)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

  1. Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen producten of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan starten we een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

  1. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer we wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken we de volgende gegevens om je in ons nieuwsbriefsysteem te verwerken:

– Naam

– Emailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

  1. Om je op de hoogte te houden van de aankomende diensten en producten.

Als je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van updates over aankomende diensten of producten, dan slaan we de volgende gegevens op:

– Naam

– E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik

Modern Makers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.

We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren.

Als we je toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan de website. We verwijzen je daarbij ook naar de cookie verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

We werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

– Mijn nieuwsbrieven versturen

– Mijn betalingen & incasso’s afhandelen

– Mijn webhosting verzorgen

Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen we je gegevens niet met personen of organisaties buiten Modern Makers, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat we verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Modern Makers heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteren we verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:

Afgehandelde e-mailberichten worden direct verwijderd. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:

Je kunt je op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Modern Makers. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Pleun@modern-makers.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Modern Makers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de

meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vragen we je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar pleun@modern-makers.com. Wij kunnen  dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Modern Makers verwerkt

ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Modern Makers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Modern Makers om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen onsmij bedrijf.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar wij je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. In ieder geval raden we je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Modern Makers ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail, pleun@modern-makers.com of per post:

Modern Makers
T.a.v.: Pleun van der Graaff
Kasteellaan 44
5653 JV Eindhoven

Modern Makers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74313320.

Heb je nog

          een vraag?

$

neem contact met ons op

Modern Makers, hét online platform voor moderne makers met liefde voor draad. Scoor unieke tools in onze webshop met Modern Makers Label, maak mooie projecten in onze online leeromgeving Modern Makers Academy of be part of the Modern Makers (& Others) Family!

© 2022 - 2024 Modern Makers

Privacyverklaring    •    Algemene voorwaarden    •    KvK: 74313320